Studio Detail Liberec

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

společnost Studio DETAIL

se sídlem Bachmačská 2, Liberec 1, 460 01

IČ: 86792229

Podnikatel se ŽO

https://kosmetikadolenska.cz/

 

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového kosmetického Studia DETAIL. Smluvními stranami se v tomto případě rozumí Kosmetické Studio DETAIL. (dále jen „ Prodávající) a fyzická osoba neboli spotřebitel (dále jen „Kupující).

1.2 Všechna ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

2. Objednání zboží

2.1 Zboží je možno objednat na internetové stránce https://kosmetikadolenska.cz/prodej-kosmetiky/

2.2 Kupující si z katalogu zboží dostupného na internetové stránce https://kosmetikadolenska.cz/prodej-kosmetiky/ vybere konkrétní produkt, popř. produkty, který si následně vybere a rezervujte si je na smuvený datum k vyzvednutí ve studiu Detail v adrese sídlo firmy. Kupující potvrdí celou objednávku kliknutím na políčko „Objednat„. Po takovémto potvrzení objednávky již není možné v objednávkovém formuláři provádět jakékoli změny.

2.3 Při každé objednávce je nutné uvést kontaktní telefonní číslo, aby Prodávající a dopravce mohli kontaktovat Kupujícího.

2.4 Zboží jsou oprávněny objednávat pouze zletilé osoby, tj. osoby, které dovršily věku 18 let.

2.5 Při jedné objednávce lze objednat maximálně 9 kusů od jednoho výrobku.

2.6 Cena objednaného zboží jedním Kupujícím nesmí překročit částku 10.000,- Kč za jeden kalendářní měsíc.

2.7 Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

2.8 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit jakoukoliv přijatou objednávku od Kupujícího, pokud bude v rozporu s těmito obchodními podmínkami či obecně závaznými právními předpisy, či pokud bude mít Prodávající důvodné podezření na jejich obcházení.

3. Ceny

3.1 Ceny jsou platné dle aktuální nabídky Prodávajícího uvedené na jeho internetových stránkách v době objednání s výjimkou zjevné chyby.

3.2 Ceny zboží jsou konečné, jsou uvedené včetně DPH a všech souvisejících poplatků.

3.3 V ceně nejsou zahrnuty případné poplatky za dopravné, doběrečné a náklady na komunikaci prostředky na dálku.

3.4 Na internetové stránce obchodu Prodávajícího lze najít potřebné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.5 Prodávající požaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobou platbu, kdy obě dvě strany mají doklad o zaplacení zálohy.

Pokud si klient zboží objedná, a následně si nevyzvedne objednaný product, záloha propadá ve prospěch vynaložených nákladů studia a tím pádem je nevratná.

Při převzetí objednaného zboží zákazník doplácí zbývající částku hotově nebo převodem na účet.

3.6 Cena za doručení je 90,-Kč, při objednání nad 3.000,- Kč je doručení zdarma.

4. Platební podmínky

4.1 Platba probíhá na dobírku při převzetí zboží od dopravce, nebo předem rychlým online bankovním převodem nebo platební kartou.

4.2 Při platbě na dobírku lze na místě uskutečnit platbu v hotovosti v Kč, nebo platební kartou (pokud řidič disponuje platebním terminálem a v místě doručení je signál mobilního operátora).

4.3 Zboží zůstává až do úplného zaplacení ve vlastnictví Prodávajícího.

4.4 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Dodání zboží

5.1 Zboží je doručováno zasílatelskou firmou po předchozím telefonickém kontaktování Kupujícího, a to zpravidla do 7 pracovních dní od potvrzení objednávky; maximální doba dodaní je 14 dní. Po dohodě s Kupujícím může být tato doba prodloužená.

5.2 Zboží je doručováno pouze na území České republiky.

5.3 Kupující je odpovědný za poskytnutí úplných a přesných údajů potřebných pro řádné doručení objednaného zboží.

5.4 Zboží bude dodáváno na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Osobní odběr uprednostňujeme . Osobní odběr zboží se vydává v místě sídla firmy.

5.5 Součástí zásilky je daňový doklad, který je zároveň dodacím listem. Tyto doklady doporučujeme pečlivě uschovat pro případné pozdější reklamace.

5.6 Pokud byl kupujícímu poskytnut v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dar a kupující v zákonné lhůtě odstoupil od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, pozbývá darovací smlouva na poskytnutý dar účinnosti. Kupující je v takovém případě povinen v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy vrátit i předmět daru.

6.2. Při zvolení doručující služby probíhá platba předem rychlým online bankovním převodem nebo platební kartou. Platba na dobírku není možná.

6.3. Prodávající připraví zboží k vyzvednutí kupujícímu na provozovně, označené kupujícím v objednávce, zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí platby, nejpozději však do 5 pracovních dnů.

6.4. Zboží je doručeno předání osobě, která vystupuje jako Kupující, nebo osobě jednající za Kupujícího. Kupujícímu je po provedení platby za zakoupené zboží prostřednictvím informačního systému Prodávajícího poslány informace pro vyzvednutí objednaného zboží (dále jen „heslo), který je mu zaslán prostřednictvím sms či e-mailu. Zboží je následně vydáno osobě, která při převzetí zboží předloží heslo náležející dané objednávce. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn po takové osobě požadovat prokázání totožnosti. Od okamžiku poskytnutí hesla Kupujícímu nenese Prodávající jakoukoli odpovědnost za heslo, zejména s ohledem na jeho zneužití.

6.5. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za prodlení či škodu vzniklou odmítnutí splnění požadavku prokázání totožnost dle průkazu totožnosti a oprávnění jednat za kupujícího ze strany takové osoby. Pokud u Prodávajícího nevzniknout důvodné pochybnosti o oprávnění takové osoby jednat za Kupujícího, je oprávněn bez dalšího prodlení takové osobě zboží předat.

6.6. Není-li zboží vyzvednuto ve lhůtě do 5 pracovních dnů, ačkoli byl Kupující písemně informován o blížícím se vypršení této lhůty nejméně jeden pracovní den před jejím koncem, má se za to, že Kupující souhlasí se zaplacením 50% z ceny objednaného zboží spolu s plnou částkou poštovného .

Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Výrobky obdržené na základě objednávek mohou být vráceny bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zásilky v neporušeném originálním zakoupeného stavu . V oznámení o odstoupení od smlouvy je potřeba uvést, od jaké konkrétní kupní smlouvy Kupující odstupuje. Písemné oznámení o odstoupení musí být odesláno Prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zásilky.

7.2 Oznámení o odstoupení je možné odeslat elektronicky na adela@kosmetikadolenska.CZ , nebo poštou na Jiskrova 3, Liberec 1, 460 01.

7.3 Po obdržení oznámení o odstoupení Prodávajícím se Prodávající zavazuje tuto skutečnost Kupujícímu obratem potvrdit elektronickou poštou.

7.4 V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy, účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení Prodávajícímu.

7.5 Zboží musí být Prodávajícímu vráceno bezodkladně na adresu Jiskrova 3, Liberec 1, 460 01 nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

7.6 Peněžní částku, kterou Prodávající od Kupujícího za zboží obdržel, se Prodávající zavazuje vrátit Kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

8. Reklamace a vrácení výrobků

8.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že jím prodaný výrobek má v době, kdy ho Kupující převzal, vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával vzhledem k jeho povaze. Dále Prodávající odpovídá za to, že se prodaný výrobek hodí k účelu, který Prodávající uvádí nebo který je pro daný výrobek obvyklý, a za jeho odpovídající množství.

8.2 Kupující má právo reklamovat zboží ve lhůtě 24 měsíců. Projeví-li se vada ve lhůtě 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že vada existovala již při převzetí zboží. Pokud Kupující požaduje reklamaci zboží po uplynutí 6 měsíců od jeho převzetí, musí Kupující sám prokázat, že vada existovala již v momentě převzetí zboží.

8.3 Prodávající neodpovídá za případné vady výrobku, které vzniknou v zákonné době v důsledku opotřebení nebo jeho nesprávného používání.

8.4 Reklamované zboží zasílejte na adresu Jiskrova 3, Liberec 1, 460 01, nebo kontaktujte Prodávajícího na emailové adrese adela@kosmetikadolenska.CZ .

8.5 Prodávající vydá potvrzení o tom, kdy Kupující své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje.

8.6 V případě uplatnění reklamace je nutné zaslat zpět výrobek na adresu Studio DETAIL, Jiskrova 3, Liberec 1, 460 01 spolu s identifikací objednávky, v rámci které byl výrobek zakoupen, a s popisem vady.

8.7 V případě oprávněné reklamace má Kupující nárok na výměnu vadného výrobku za bezvadný, anebo právo na odstoupení od smlouvy. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

8.8 V případě neúspěšné reklamace Prodávající dodá Kupujícímu odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.9 Výrobky nelze zasílat zpět na dobírku. Takto zaslané výrobky nebudou převzaty. Peníze za vrácené zboží či za zboží oprávněně reklamované budou Kupujícímu vráceny bez prodlev na sdělený bankovní účet.

8.10 V případě oprávněné reklamace má Kupující na základě vlastní žádosti právo na náhradu nákladů na doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu.

9. Ochrana osobních údajů

Pravidla zpracování osobních údajů

9.1 Osobní údaje zpracovává společnost koosmetické studio DETAIL., IČ: 86792229, se sídlem Jiskrova 3, Liberec 1, 460 01, která je zapsána v ŽO

9.2 Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů. Zákazník před uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se se Zásadami zpracování osobních údajů seznámil

Zpracovávané údaje:

 

9.4 Při odeslání objednávky bez registrace jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, pohlaví, adresa, telefon, email za účelem vyřízení této objednávky.

9.5 Po registraci zákaznického účtu jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, pohlaví, adresa, telefon, email, datum narození, historie objednávek.

Registrace Kupujícího do e-shopu:

 

9.6 Při vytvoření zákaznického účtu přes internetový obchod Studia DETAIL Kupující souhlasí s tím, aby v souladu se ZOOU Prodávající, případně další osoba, kterou Prodávající určí jako Zpracovatele ve smyslu citovaného zákona, zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje Kupujícího poskytnuté Kupujícím při jeho registraci. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření kupní smlouvy, vyřízení objednávek a související komunikace se Kupujícím, a dále i po úspěšném vyřízení objednávky za účelem plnění ze smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví apod.), Zároveň jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem uchovávání historie objednávek ke statistickým účelům. Souhlas s tímto zpracováním je udělen na dobu deseti let od provedení poslední objednávky prostřednictvím internetového obchodu Kosmetického studia Detail.

9.7 Pokud Kupující při registraci souhlasil (zaškrtnutím příslušného pole) se zasíláním marketingových nabídek Prodávajícího a jeho partnerů, uděluje Prodávajícími souhlas se zpracováním a využíváním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození a historie objednávek k propagačním, marketingovým účelům, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby Prodávající posílal Kupujícímu obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu deseti let od provedení poslední objednávky prostřednictvím internetového obchodu Kosmetické studio DETAIL

Nákup bez registrace:

 

9.8 Při nákupu bez registrace jsou zpracovávány osobní údaje Kupujícího v rozsahu: jméno, příjmení, pohlaví, adresa, telefon, email za účelem plnění ze smlouvy, tj. hlavně vyřízení objednávky a doručení zboží.

9.9 Pokud Kupující při objednávce souhlasil (zaškrtnutím příslušného pole) se zasíláním marketingových nabídek Prodávajícího a jeho partnerů, uděluje Prodávajícími souhlas se zpracováním a využíváním jeho osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, pohlaví, adresa, emailová adresa, telefonní číslo, případně i datum narození pro účely propagační a marketingové, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby Prodávající posílal Kupujícímu obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu deseti let od provedení poslední objednávky prostřednictvím internetového obchodu.

 

9.10 Souhlas se zpracováním osobních údajů nebo zasíláním obchodních sdělení je možné kdykoliv zdarma odvolat výslovným a určitým projevem vůle adresovaným Prodávajícímu, a to poštou na adresu Studio DETAIL Dolenská Adéla nebo elektronicky na email adela@kosmetikadolenska.cz. Pokud Kupující odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, který je potřebný k vedení zákaznického konta, dojde zároveň ke zrušení zákaznické registrace. Odvoláním pouze souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely zákaznické konto nezaniká.

 

9.12 Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje Kupujícího jiné osobě než:

– společnostem zajišťujícím přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje Kupujícího předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží,

– zpracovatelům Prodávajícího, kteří se podílejí na zajišťování chodu eshopu Kosmetické studio Detail

– společnostem podílejícím se na zpracování a zasílání obchodních nabídek Kosmetického studia DETAIL či jiných obchodních sdělení kosmetického studia Detail.

9.13 Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze Zpracovateli, s nimiž má Prodávající uzavřenou smlouvu.

10. Zákaz prodeje výrobků mimo distribuční síť

Naše výrobky jsou určeny k prodeji pouze v kosmetickém Studiu Detail. Proto je zakázáno je prodávat, nakupovat nebo si nechat zasílat jako dárek s cílem jejich dalšího prodeje mimo naší distribuční síť a tento internetový obchod. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako poškozování naší firmy kosmetického studia Deatil a integrity prodeje našich produktů a může vést k uplatnění občanskoprávní odpovědnosti za způsobenou škodu a k případnému trestněprávnímu postihu.

11. Duševní vlastnictví

V souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími autorská a průmyslová práva, jsou tyto stránky a všechny materiály, ochranné známky, kresby, modely, loga, grafika, atd. uvedené na těchto stránkách, výhradním vlastnictvím společnosti Kosmetického studia Detail . Kopírování nebo používání těchto prvků je povoleno výhradně pro soukromé účely. Každá reprodukce nebo použití kopií pro jiné účely je výslovně zakázáno.

12. Odpovědnost

12.1 Nabízené výrobky odpovídají příslušným evropským právním předpisům.

12.2 Prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení smlouvy spočívající v prodlení s dodáním objednaného zboží z důvodu, že není na skladě či je nepoužitelné, a z důvodu zásahu vyšší moci, a v důsledku toho přímo nebo nepřímo způsobené škody Kupujícímu.

12.3 Prodávající rovněž nenese žádnou odpovědnost za:

o jakékoliv nepřesnosti, nesprávnosti nebo opomenutí týkající se informací dostupných na příslušných webových stránkách;

o jakékoliv škody vzniklé v důsledku neoprávněného vniknutí třetí osoby na webové stránky, které povede ke změnám informací, které jsou zde k dispozici;

případné škody, přímo nebo nepřímo způsobené, bez ohledu na příčiny, původ, povahu a následky, způsobené v důsledku vniknutí kohokoli na webové stránky, nebo nepřístupnosti stránek a nesprávného používání či zneužití webových stránek včetně informací v nich uvedených.

13. Řešení sporů ze smlouvy

13.1 Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojený se způsobem, jakým Prodávající vyřešil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Stížnost zašle Kupující na e-mail Prodávajícího adela@kosmetikadolenska.cz nebo písemně na adresu Kosmetické studio DETAIL, Jiskrova 3, Liberec 1, 460 01

14. Reklamace ošetření

14.1 pokud má klient jakékoli pochybnosti o provedeném ošetření , lze jej reklamovat do 24h od hodiny ošetření.

14.2 náhrada reklamace je dle posudku ošetřujícího odborníka a dohodou obou stran.

14.3 náhrada kompenzace je možná jen pokud defekt je prokazatelnou vinou ošetřující strany.

14.4 náhrada kompenzace se nevztahuje na předem upozorněním nutného dozklidnění a rekonvalescence

14.3 kompenzace reklamace je buď nabídnutím a dohodou nového ošetření ze strany ošetřujícího, kdy klient platí jen částečnou částku z ceny ošetření.

Ve výjimečných situacích po návrhu ošetřujícího a dohodou s ošetřovaného tedy obou stran je kompenzační ošetření provedeno zdarma.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 2.2.2021 a ruší předchozí znění VOP.

15.2 Tyto obchodní podmínky a právní vztahy na jejich základě vzniklé se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

15.3 Společnost kosmetické studio DETAIL si vyhrazuje právo změnit nebo kdykoli upravit tyto obchodní podmínky. Nové obchodní podmínky budou, v případě potřeby, oznámeny Kupujícímu na webových stránkách a budou se vztahovat pouze na objednávky vystavené až po jejich uveřejnění.

15.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek není archivovaná prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.5 Kontaktní údaje prodávajícího: Kosmetické studio DETAIL Dolenská Adéla, Jiskrova 3, Liberec 1, 460 01 e-mail: adela@kosmetikadolenska.cz

V Liberci dne 2.2.2021